Ersoy Tekin

Dikişsiz implant nedir ?

Dikişsiz implant, özellikle son yıllarda popülerlik kazanarak tedavi rutinine girmiştir. Günümüz teknolojisindeki gelişmeler, dijital diş hekimliğinin gelişmesi için gerekli koşulları sağlamıştır. Özellikle görüntüleme teknolojisindeki ilerlemeler dijital gülüş tasarımları ve rehberliği implant cerrahilerini mümkün kılmıştır. Hasta röntgenleri ve ağız içi görüntüler bilgisayar ortamında işlenerek hassas ve hızlı tedaviler yapılabilmesini sağlar. Dikişsiz implant ise bu dijitalleşme sürecinin cerrahi aşamasını oluşturur.

Bilgisayar ortamında planlaması yapılan tek diş eksikliği

Geleneksel implant cerrahisi işlemlerinde tüm planlama işlemi cerrahi sırasında yapıldığı için hata oranı oldukça yüksektir. Diş etinin kesilerek kemiğin sıyrılması ve dikiş atılması işlemi çoğu hasta için stresli ve korkutucudur. Rehberli implant cerrahisi ise genellikle kesi ve dikiş işlemi olmadığından hastalar için daha konforludur. 

Dikişsiz implantın avantajları;

  • Planlama işlemi bilgisayar ortamında yapıldığı için hata payı oldukça düşüktür.
  • İşlem sonrası kanama neredeyse hiç olmaz.
  • Kanama olmadığı için kan sulandırıcı kullanan hastalarda ilacın kesilmesine gerek yoktur.
  • Düşük kemik kalınlığı durumlarında kemiği en verimli şekilde kullandığı için iyi sonuçlar ortaya çıkarır.
  • Genellikle kesi ve dikiş işlemi olmadığı için tedavi sonrasında ağrı ihtimali daha düşüktür.
  • İyileşme daha hızlı ve komplikasyonsuz gerçekleşir.
  • Enfeksiyon oluşma riski oldukça düşüktür.
  • Geleneksel implant cerrahisine göre çok daha hızlıdır.
  • Çok daha basit tedaviler olduğu için hastalar açısından daha az korku ve strese sebep olurlar.
  • Geleneksel yöntemde implant yapılamayan vakalarda tedaviyi mümkün kılar.

İmplant sonrası ağrı oluşmasının temel sebebi diş etini kemiğe bağlayan dokunun kemikten sıyrılmasıdır. Bunun sonucunda kanlanma sistemi bozulur ve ağrı kaçınılmaz olur. Rehberli cerrahinin avantajlarından biri de bu dokuya hiç dokunulmamasıdır.

Dikişsiz implant nasıl yapılır ?

Tüm tedavilerde olduğu gibi öncelikle diş hekimi muayenesi yapılması şarttır. Kemik seviyesi, diş eti seviyesi ve genel ağız durumu değerlendirildikten sonra tedavi planı yapılır. İmplant yapılmasına engel olacak herhangi bir sebep yoksa cerrahi rehber için gerekli dataların alınması gerekir. Hastanın 3 boyutlu tomografi görüntüsü ve ağız içi taraması alınır. Bu taramalar ve tomografi bilgisayar ortamına alınarak implant planlamasına başlanılır. Burada kemiğin en uygun pozisyonu belirlenir ve implantlar en iyi noktaya hassas bir şekilde yerleştirilir.

Tek diş dikişsiz implant uygulaması için üretilen cerrahi guide

Planlama yapıldıktan sonra hastaya özel cerrahi guide oluşturulmuş olur. Cerrahi rehber hazırlandıktan sonra hastaya implant cerrahisi randevusu oluşturulur. Anestezi işleminden sonra rehberler ağız içerisine yerleştirilir ve implant yerleştirme işlemine başlanılır.

İmplant çapında diş eti kaldırıldığından ve herhangi bir kesi atılmadığından operasyon sonrasında kanama problemleri yaşanmaz. Rehber üzerindeki deliklerden girilerek implantın yerleşeceği yuva oluşturulur. Yine aynı delik üzerinden implantlar kemik içerisine yerleştirilir. Bilgisayar üzerindeki tasarım ile uygulama sonrasındaki implant pozisyonları mikron düzeyinde örtüşmektedir. Bu sebeple planlamadan doğacak komplikasyon riskleri neredeyse sıfırlanır.

Kemik drili cerrahi guide dışında bir pozisyona çıkamayacağından bilgisayarda planlanan noktaya hassas bir şekilde yerleşir. Drilin kemikte açtığı boşluğa aynı çaptaki implant yerleştirilerek tedavi sonlandırılır.

Alt çenede üç implant ile dikişsiz implant planlaması

Yerli marka implant mı ithal marka implant mı daha iyidir ?

Günümüzde dünya üzerinde binlerce implant markası bulunmaktadır. Artık belli bir standartta üretim yapan bu markalar arasında çok fark bulunmamaktadır. Yerli implantlarımız da yeterli kalite standartlarını karşılamaktadır. 2 – 3 aylık süreçten sonra kemiğe kaynayan implantlar arasında bir fark yoktur. İmplant tedavilerinde uzun dönem başarının anahtarı implantın kendisinde değildir. implant üstü kaplamanın kalitesi başarıda kilit rol oynamaktadır. Kaplama simante(yapıştırmalı) mi yoksa vidalı mı ve hangi teknikle üretildi soruları daha önemlidir. Geleneksel ölçü ile yapılan simante implant üstü kaplamalar ne kadar iyi yapılırlarsa yapılsınlar diş eti içinde yapıştırıcı artıkları bırakırlar. Bu artıklar uzun vadede diş eti sorunlarına ve sonrasında implant kayıplarına yol açacaktır. Günümüzde dijital diş hekimliğindeki gelişmeler bu sorunların önüne geçmektedir. Ağız içi kameralarla aldığımız ölçüler, insan hatasına imkan vermeden tamamen bilgisayar ortamında dijital olarak üretilen kaplamalara dönüşmektedir. Dijital olarak üretilen kaplamaların en büyük avantajı vidalı sistemle implanta bağlanmalarıdır. Herhangi bir yapıştırıcı kullanılmadığı için yapıştırıcı artığı da söz konusu olamaz. Doğru ağız bakımıyla uzun yıllar hastaya hizmet edebilirler.

Flapless implant cerrahisi Herkese yapılır mı ?

İmplant yapılmasına engel olacak kronik bir hastalığı ve aşırı derecede kemik yıkımı olmamalıdır. İmplant yapılması hijyenik açıdan mümkün olan hastalarda rehberli implant cerrahisi rahatlıkla yapılabilir.

Dikişsiz implant cerrahisi ne kadar sürer ?

Rehberli cerrahilerin en büyük avantajı tedavi sürelerinin kısa olması ve daha az komplikasyon gelişmesidir. İmplant cerrahisinde zaman kayıpları genellikle tedavi planlaması sırasında yaşanır. Geleneksel yöntemde diş etinin tamamen kesilmesinden sonra implantların kemik içerisinde nereye yerleştirileceği o an kararlaştırılır. Bu da çoklu implant vakalarında zaman kaybına sebep olur. Daha sonra dikiş işlemi hem hasta açısından strese hem de tedavi süresinin uzamasına sebep olur. Dikişsiz implant cerrahisinde planlama bilgisayar ortamında daha önceden yapılır. Genellikle kesi ve dikişe gerek kalmadığından zamandan tasarruf edilir. Çok daha hızlı ve konforlu tedaviler rehberli implant cerrahisi ile mümkündür.

Dikişsiz implant cerrahisi her vakada kesisiz mi yapılır ?

Kemik ve diş eti seviyesi yeterli ise diş etine herhangi bir kesi yapılmadan implantlar yerleştirilebilir. Yalnızca implant çapı kadar özel punch yardımıyla bir diş eti kaldırılır. Bu bölgeye iyileşme başlığı takılı olduğu için kesi bölgesi tamamen kapanmış olur. Ancak diş eti seviyesi yeterli olmayan hastalarda diş etine kesi atılarak flep açılması gerekebilir. Bu şekilde cerrahi rehberin implant pozisyonlandırması görevi eksiksiz bir şekilde devam eder. Kesi atıldığı için dikişle tedavi sonlandırılır.

Acılı bir işlem midir ?

Geleneksel cerrahilerde olduğu gibi tüm işlemler lokal anestezi altında yapılır. Genellikle diş çekiminden çok daha kolay bir işlemdir. İşlem sırasında herhangi bir ağrı gelişirse işleme devam edilmez. Anestezi ilavesi yapılarak ağrının tamamen geçmesi sağlanır.

İmplant cerrahisi tek seferde mi bitiyor ?

Operasyon sonrasında implant kapakları da yerleştirildiği için tek seferde tüm işlem bitmiş olur. Eğer kapaklar yerleştirilmezse 2 – 3 aylık iyileşme sonrası tekrardan cerrahi işlem yapılmalıdır. İmplantlar kemik içerisinde kalır ve üzeri diş etiyle kaplanır. Kapaklar yerleştirilip iyileşmeye bırakılmalıdır. Tek seferde implantların kapaklarıyla birlikte yerleştirilmesi hastalar için daha konforludur.

Alt çene 6 adet dikişsiz implant uygulaması ve operasyondan hemen sonraki görüntü

Diş çekimi ile aynı seansta dikişsiz cerrahi yapılabilir mi ?

Çekim bölgesinde herhangi bir enfeksiyon ve implant yapılmasına engel olacak bir sorun yoksa aynı seansta hem çekim hem implant cerrahisi yapılabilir.

Tek seferde Kaç tane implant yapılır ?

Vaka durumuna göre tek bir implanttan alt üst tam çene 16 implanta kadar tek seferde yapılması mümkündür. Hastanın daha az stres yaşaması için tüm çene vakalarında alt ve üst çeneler ayrı ayrı günlerde de yapılabilir. Bu sayede hastalar daha az korku ve stres yaşamış olurlar.

Üst çene total dişsiz vakada 6 adet implant ile dikişsiz cerrahi planlaması

Rehberli implant cerrahisinden sonra nelere dikkat etmek gerekir ?

Geleneksel implant cerrahilerinde de olduğu gibi hastaların dikkat etmesi gereken belli başlı kurallar vardır. Özellikle ilk birkaç gün iyileşmenin sağlıklı bir şekilde olması sonraki süreçte de daha az komplikasyona sebep olur. Aşırı sıcak ve soğuk gıdalarla beslenmemek, kan basıncını yükseltecek etkinliklerden uzak durmak, sigara ve alkol kullanmamak gibi dikkat etmesi gereken bazı kurallar vardır. Rehberli implant cerrahisinde genellikle kesi ve dikiş olmadığı için daha az kanama ve komplikasyon oluşur. Birkaç gün içerisinde hasta rutin hayatına devam edebilecek seviyeye gelir. Tam liste için tıklayınız.